Cocoonmeetings AB har som målsättning att hantera och respektera all den personliga integritetsinformation som kommer oss tillhanda. Vi tar ansvar för att personuppgifterna respekteras och behandlas på ett korrekt sätt samt skyddas mot obehörig åtkomst. Cooconmeetings AB behandlar personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen inom EU som gäller från och med den 25:e Maj 2018.

Cocoonmeetings AB behandling av personuppgifter

Cocoonmeetings AB kan komma att använda personuppgifter:
  • För att tillhandahålla de produkter och tjänster som är beställda av beställaren.
  • För kommunikation via tex e-post, telefon, mm.
  • För marknadsföring via tex e-post, telefon, mm.

Säkerhet

Cocoonmeetings AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna ifrån obehöriga, spridningar och förstörelse.

Borttagning eller ändring av personuppgifter

Den som har personuppgifter hos Cocoonmeetings AB har när som helst rätt till att begära tillgång till, göra ändringar eller raderas helt från databasen. Vid förekommande fall eller övriga synpunkter/funderingar vänligen kontakta Cocoonmeetings AB via e-post.

Kontaktinformation

Cocoonmeetings AB (org. nr. 556936-8235) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker på Cocoonmeetings AB. För vidare kontakt vänligen skicka e-post till bokning@cocoonmeetings.com eller ring 0415-10989.

Ändringar i policy

Cocoonmeetings AB kan komma att ändra i sin personuppgiftspolicy för att säkerställa den bästa och säkraste behandlingen av personuppgifter.